15. května 2021
   
Privacy Statement
Fotoklub Hustopeče se stará o vaše soukromí  a vyvíjí technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zážitky. Toto prohlášení o ochraně soukromí, je platné pro  web Fotoklub Hustopeče a určuje jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Fotoklub Hustopeče souhlasíte s praktikami popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování vašich osobních dat

Fotoklub Hustopeče shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Fotoklub Hustopeče také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou pro váz unikátní jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také existují automaticky shromážděné informace o hardwareu asoftwareu vašrho počítače  zde na Fotoklub Hustopeče. Ty mohou obsahovat: vaše IPčko, typ browseru, doménové jména, časy přístupu a adresu referujícího webu. Tyto informace jsou Fotoklub Hustopeče využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Fotoklub Hustopeče.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Fotoklub Hustopeče, mohou být využívána a shromažďována ostatníi uživateli. Poznámka: Fotoklub Hustopeče nezkoumá obsah žádné z vašich privátních komunikací.

Fotoklub Hustopeče doporučuje přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Fotoklub Hustopeče, abyste porozuměli tomu jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je zdílí.. Fotoklub Hustopeče není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů mimo Fotoklub Hustopeče a  mimo rodinu webů Fotoklub Hustopeče.

Použítí osobních informací

Fotoklub Hustopeče shromažďuje a používá vaše osobní informae k provzu webu Fotoklub Hustopeče  a k poskytování služeb, o které jste požádali. Fotoklub Hustopeče také používá vaše identifikační údaje k nabízení dalšího zboží a služeby dostupných z Fotoklub Hustopeče a jeho částí. Fotoklub Hustopeče vás také může kontaktova skrzevá ankety, aby prozkoumal vaše názory na aktuálně poskytované služby a na potenciálně nové služby. Navíc Fotoklub Hustopeče může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám omáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišǒvat dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí služeb obědnaných Fotoklub Hustopeče a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Fotoklub Hustopeče nevyužívá nabo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Fotoklub Hustopeče udržuje trackovací informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Fotoklub Hustopeče za účelem zjištění jaké služby Fotoklub Hustopeče jsou nejvíce oblíbené. Tato data jsou využívína k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Fotoklub Hustopeče jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Fotoklub Hustopeče prozradí vaše osobní informace bez upozornění pouze pokud je o to požádán institucí, které k tomu  má zákonné oprávnění, nebo pokud sy myslíme, že tato akce je nezbytná k: (a) zajištění souladu obsahu a služeb webo Fotoklub Hustopeče se zákonem; (b) ochraně a obraně práv a majetku Fotoklub Hustopeče; a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Fotoklub Hustopeče nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Fotoklub Hustopeče používá "cookies" za účelem zlepšení personalizovaného zážitku. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zabezpečení vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je říci webserveru, že ste se vrátili na specifickou stránku. Na příklad, pokud si personalizujete stránky Fotoklub Hustopeče pages nebose tu registrujete k odběru služeb, cookie pomůže portálu vyvolat specifické informe, když se na něj znovu vrátíte. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doeučení atd. Pokud se vrátíte na stejný portál, informace, které ste před tím poskytli jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Fotoklub Hustopeče, které jste si kustomizoval(a).

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Fotoklub Hustopeče nebo jiných websiteů.

Bezpečnost vašich osobních informací

Fotoklub Hustopeče zabezpečuje vaše osobní informace prozi neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Fotoklub Hustopeče uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněné proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen pomocí kryptování, jako jeSecure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Fotoklub Hustopeče může občas updatovat prohlášení o nakládání s osobními údaji jako reakci na svoji politku nebo žádosti uživatelů. Fotoklub Hustopeče vás vyzývá abyste občas zkontrolovali toto prohlášení a byli si jisti, jak Fotoklub Hustopeče nakládá s vašimi informacemi.

Kontaktní informace

Fotoklub Hustopeče vítá vaše komentáře k tomuto prohlášení. Pokud si mislíte, že Fotoklub Hustopeče se nedrží tohoto prohlášení, prosím, kontaktujte nás na jerzik@centrum.cz. Použijeme komerčně vhodné řešení k tomu, abychom identifikovali a odstranili případné nedostatky.
Đ.
(Pokus o přesný překlad originálního prohlášení DNN)

Home   |   Klubové fotogalerie   |   Fotogalerie členů   |   Diskuze   |   Kontakt
Copyright 2021 by Fotoklub Hustopeče