Domů

Stávající Fotoklub Hustopeče v letošním roce vstoupil do druhého desetiletí své činnosti. Navazuje na existenci bývalého fotoklubu při Městském kulturním středisku Hustopeče, který však na začátku devadesátých let minulého století činnost ukončil . Právě několik členů z tohoto zaniklého fotoklubu  iniciovalo založení   novodobého Fotoklubu Hustopeče.

Fotoklub Hustopeče je otevřené seskupení fotografů se zájmem o výtvarnou fotografii působících v Hustopečském regionu. Jádro tvoří několik zkušených fotografů a zájemců o výtvarnou fotografii.

Záštitu při založení Fotoklubu Hustopeče převzalo  Městské muzeum a galerie v Hustopečích, které každoročně umožňuje  pořádání členských výstav i  výstav autorských. Významnou pomocí jsou dotace přidělované fotoklubu Městským úřadem Hustopeče.

Během roku organizujeme fotovýlety do zajímavých míst na jižní Moravě, společně navštěvujeme výstavy fotografií, zkušenější členové obesílají soutěže a výstavy fotografií. Snažíme se, aby naše činnost byla obohacením kulturního života  ve městě Hustopeče i v širokém okolí.

Od roku 2021 jsou členům FH i veřejnosti k dispozici nové webové stránky. V obrazové galerii  jsou  průběžně zveřejňovány nové snímky jednotlivých autorů, členů FH.

Dobré světlo všem zájemcům o výtvarnou fotografii přeje Zdeněk Bažant, předseda FH. 

Aktuality