Indická pouť (I)

Nové Dillí – Páteční mešita (Džama Masdžíd) nebo Červená pevnost – největší mešita v Indii. Pojme až 25 tisíc věřících. Mešita byla vybudována z rozhodnutí mughalského císaře Šáhdžahána mezi lety 1650 až 1656, je postavená z červeného pískovce.

Na rušných silnicích Indie se neustále ozývá troubení (Indové nepoužívají blinkry, ale za jízdy spolu komunikují troubením), v Novém Dillí kolem cizinců neustále pobíhá spousta žebrajících dětí.

Následoval den a noc strávené ve vlaku z Nového Dillí do Jaisalmeru (Džajsalmér). Jaisalmeru se říká „Zlaté město“, protože jeho kamenné hradby jsou vytesané ze žlutého pískovce, který svou žlutozlatou barvou ve spojení se žhnoucím sluncem dává městu i okolí zlatou barvu. Staré město je vlastně pevnost s mohutnými hradbami stojící na vyvýšenině ze žlutého pískovce. Uvnitř je palác, bohatě zdobené vily obchodníků a také několik džinistických chrámů. Město leží v samém srdci Thárské pouště, žije v něm necelých 70 000 obyvatel.

Hrobky králů  – Panovníci zde nejsou pohřbeni, byli spalováni, toto monumentální dílo jsou jejich památníky. Zajímavostí je, že po smrti panovníka se do jeho ohně vrhly i všechny jeho manželky, proto jsou na „náhrobcích“ u každého panovníka vyobrazeny i ony.